Çevre ve Çocuk Sağlığı

Authors

  • Nurbanu Karlı Öksüz doktor

Keywords:

Anahtar Kelimeler: Çevre, çocuk sağlığı, çevre sağlığı, çevre sağlığı okuryazarlığı.

Abstract

Öz

Çocuk ve çevre sağlığı ilişkilendirilerek yapılan çalışmaların temel amacı çocuklarda ve onların ileriki yaşamlarında ortaya çıkan hastalık, sakatlık ve ölüm oranlarını azaltmaktır. Çocukların sağlığını etkileyebilecek riskler, kirleticiler veya bulaşanlar pek çok ortamda bulunabilir. Çocuk sağlığını etkileyen tehlikeler arasında hava kirliliği, su, sanitasyon ve vektör kaynaklı hastalıklar, kimyasallar, elektronik atıklar ve iklim değişikliği yer almaktadır. En büyük hastalık yükü, düşük ve orta gelirli ülkelerde ve en savunmasız popülasyonlar arasında bulunmaktadır. Çevre sağlık okuryazarlığı çevresel kirleticilerin sağlığı nasıl etkilediğinin anlaşılmasını teşvik etmek için çevre, sağlık ve sosyal bilimlerden içerik ve stratejiler içeren gelişmekte olan bir çalışma alanıdır. Çevre sağlığı ve okuryazarlığı hakkında insanların bilgi düzeyini ölçmek ve geliştirmek için ölçek geliştirilmesi ve kullanılması önemlidir. Çevreyle ilgili bazı ölçekler türkçeye uyarlanmıştır. Bununla birlikte Türkiye’de iç ortam çevresi ve tehlikeleri ile ilgili ölçek bulunmaması dikkat çekmektedir. Bu eksiklik aslında çok önemli tehlikeler barındıran iç ortamların nekadar gözardı edildiğini göstermektedir. Çocukların çevre sağlığı konusunun, akademik dünyanın ve toplumun önde gelen araştırma konularından birisi olması büyük önem taşımaktadır. Çevre, çocukların sağlığını korumanın ve sağlık eşitsizliklerini azaltmanın en temel unsurunu oluşturmaktadır. Çevresel riskleri uygun şekilde azaltmak için sağlık, enerji, ulaşım, sanayi/ticaret, konut ve su sektörleri gibi sektörler arası eylemler gerekli olacaktır.

 

Published

2023-08-03

How to Cite

Karlı Öksüz, N. (2023). Çevre ve Çocuk Sağlığı. Turkey Health Literacy Journal , 4(2), 45-48. Retrieved from http://saglikokuryazarligidergisi.com/index.php/soyd/article/view/87