Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran gebelerin gebelik takip durumu ve etkileyen faktörlerinin değerlendirilmesi

Authors

  • Cansu Özbaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
  • Kadir Serdar Yılmaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Keywords:

gebelik takibi, doğum öncesi bakım, halk sağlığı, gebelik, gebelik izlemi, kadın hastalıkları ve doğum

Abstract

Bu çalışma, Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran 241 gebenin gebelik takip durumunu ve etkileyen faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Kadınların demografik özellikleri, gebelik süreçleri, doğurganlık özellikleri, gebelik takibi yaptırma durumları ve etkileyen faktörlere dair veriler kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde yapılan anketler aracılığıyla toplanıp SPSS 23.0 programı kullanılarak analiz edildi.

Bu çalışmanın bulgularına göre çalışan ve çalışmayan kadınlar arasında gebelik takibi yaptırma durumu arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak, eşiyle akrabalık ilişkisi olan kadınların gebelik takibi yaptırma olasılığının daha düşük olduğu belirlendi. Gebeliği süresince alkol kullanan kadınların gebelik takibi yaptırmama olasılığı daha yüksek bulundu. Aylık hane geliri 2 asgari ücret ve altında olan kadınların gebelik takibi yaptırmama riskinin, 4 asgari ücretten fazla olan kadınların 3,7 katı olduğu tespit edildi.

Sonuç olarak, çalışma, gebelik takibi yaptırma eğilimini etkileyen faktörleri değerlendirerek, düşük gelire sahip, eşiyle akrabalık ilişkisi olan ve gebeliğe rağmen alkol kullanmaya devam eden kadınların bu hizmetlerden yeterince faydalanmama eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Gebelik takibi ve doğum öncesi bakımın önemi vurgulanarak, bu gruplara yönelik bilinçlendirme ve erişilebilirlik konularında önlemler alınması önerilmektedir.

Published

2024-01-19

How to Cite

Özbaş, C., & Yılmaz, K. S. (2024). Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran gebelerin gebelik takip durumu ve etkileyen faktörlerinin değerlendirilmesi. Turkey Health Literacy Journal , 4(3), 89-98. Retrieved from http://saglikokuryazarligidergisi.com/index.php/soyd/article/view/99

Issue

Section

Research Article