CURRENT STATUS AND COMPARISON OF INFECTIOUS DISEASE NOTIFICATION SYSTEMS IN TURKEY AND THE WORLD

Authors

Keywords:

bulaşıcı hastalıklar, bildirim sistemi, sürveyans

Abstract

Bulaşıcı hastalıklar, yüzyıllardır insan sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturmuş ve hala devam etmekte olan önemli bir sağlık sorunudur. Bu hastalıkların yarattığı salgınlar ve ölüm oranları, dünya genelinde sağlık sistemlerini etkilemektedir. Dünya’da ve Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların erken teşhisi, kontrol altına alınması için çeşitli bildirim sistemleri geliştirilmiştir. Türkiye’de şu anda bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesinde 81 hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıklar A, B, C ve D grubu olarak gruplandırılmıştır. Amerika'da bulaşıcı hastalıkların bildirimi ve izlemi Ulusal Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Sürveyans Sistemi'nin (NNDSS) üzerinden yapılmaktadır ve sağlık departmanları, hastane ve laboratuvarlar gibi sağlık hizmeti sunan kuruluşlardan bu hastalıkların bildirimleri yapılabilmektedir. Bu bildirimler, hastalıkların yerel, eyalet ve ulusal düzeyde izlenmesini sağlar. Avrupa'da ise Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), üye devletlerden bulaşıcı hastalıklarla ilgili sürveyans verilerini toplar, analiz eder ve yayınlar. Bu veriler, gösterge tabanlı hastalık sürveyansı ve olay tabanlı sürveyans olmak üzere iki temel veri kaynağından gelir. ECDC, üye devletlerden gelen verileri değerlendirir ve AB'nin belirlediği vaka tanımlarına uygunluğunu doğrular.

Published

2024-01-19

How to Cite

Özbaş, C., & Demirbaş, O. B. (2024). CURRENT STATUS AND COMPARISON OF INFECTIOUS DISEASE NOTIFICATION SYSTEMS IN TURKEY AND THE WORLD. Turkey Health Literacy Journal , 4(3), 80-88. Retrieved from http://saglikokuryazarligidergisi.com/index.php/soyd/article/view/98

Issue

Section

Research Article